เงื่อนตะกรุดเบ็ด
เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
เงื่อนเลข 8
เงื่อนประมง
ผูกถังนอน
เงื่อนขัดสมาธ
เงื่อนพิรอด
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 2 ชั้น
เงื่อนกระหวัดไม้
ผูกร่น
ผูกซุง
ป่มตาไก่

 

 

 

 
   
เงื่อนบ่วงสายธน